Siec Ambit sp. z o.o. 15-186 Białystok, ul.Jaracza 1 NIP 5420206840

nie pamietasz hasla?

Najczęściej zadawane pytania:

Jak rozliczyć się za rok 2023?

Zgodnie z umową, do 10 stycznia 2024 r. należy przekazać firmie Ambit informację o ilości pojazdów wprowadzonych w roku 2023 po zalogowaniu na stronie internetowej siec.ambit.pl/klient, gdzie automatycznie wystawiona będzie przez Ambit i udostępniona do pobrania faktura.

Gdzie znajdę moje dane do logowania?

W przypadku klientów, którzy podpisali nową, uaktualnioną wersję umowy (w roku 2017 lub pod koniec roku 2016), dane do logowania znajdują się w §3 ust.5 umowy o zapewnienie sieci. Klienci, którzy podpisali umowę o zapewnienie sieci wcześniej, powinni podpisać aneks (umowę wykonawczą) – dane do logowania znajdują się w §1 ust. 3 umowy wykonawczej.

Nie mogę znaleźć umowy lub umowy wykonawczej, jak mam się zalogować?

Po kliknięciu w przycisk „przypomnij moje dane do logowania” na stronie internetowej siec.ambit.pl/klient, dane do logowania zostaną automatycznie przesłane na podany w umowie adres mailowy.

Dlaczego przy próbie logowania wyświetla mi się komunikat „Nieprawidłowe dane hasło lub login!!”?

Komunikat taki oznacza błędnie wpisany login lub hasło. Proszę upewnić się, że w sposób prawidłowy wpisują Państwo dane do logowania – przy wprowadzaniu hasła należy uwzględnić małe i wielkie litery oraz wszystkie znaki (np. =). W przypadku dalszych problemów proszę kliknąć przycisk „przypomnij moje dane do logowania” na stronie logowania, a następnie skopiować hasło i login bezpośrednio z wiadomości mailowej do okna logowania.

Czy muszę podawać dodatkowe dane nt. wprowadzonych pojazdów (np. nr VIN)?

Nie, firmie Ambit należy przekazać jedynie informację o ilości wprowadzonych w danym roku pojazdów.

Kiedy następuje wprowadzenie pojazdu?

Wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju z zagranicy następuje z dniem:
1) dopuszczenia pojazdu do obrotu na terytorium kraju – w przypadku importu (z krajów spoza UE);
2) wystawienia faktury albo przywozu pojazdu na terytorium kraju – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia (w krajach UE) - w tym wypadku za dzień wprowadzenia na terytorium kraju uważa się dzień najwcześniejszy.

Czy umowa obejmuje motocykle, samochody ciężarowe lub ciągniki rolnicze?

Obowiązek zapewnienia sieci dotyczy jedynie pojazdów kategorii:

M1 - pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy

N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t.

Czy muszę się rozliczać z Ambit w przypadku, gdy moja firma nie wprowadziła żadnego pojazdu w 2023 r.?

Obowiązek przekazania informacji o ilości wprowadzonych pojazdów wynika z umowy o zapewnienie sieci i dotyczy wszystkich kontrahentów, którzy mają podpisaną umowę. W przypadku niewprowadzenia żadnego pojazdu w danym roku, ilość pojazdów będzie wynosiła 0 i taką wartośc należy podać.