Umowa o zapewnienie sieci
Sieć recyklingu pojazdów

Sprowadzasz auta z zagranicy?

Logowanie

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem roku przypominamy o konieczności rozliczenia się z kosztów zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wynikających z umowy zawartej z firmą AMBIT.
Rozliczenia należy dokonać do 10 stycznia 2020r.
Z uwagi na przepisy podatkowe, firmy które nie rozliczą się do 15 stycznia 2020 otrzymają fakturę zgodnie z umową. Przyjęta zostanie do rozliczenia maksymalna liczba pojazdów – 1000 sztuk, co po przeliczeniu będzie stanowiło kwotę 1000 zł netto + 50 zł netto opłaty rocznej. Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu !!! Po złożeniu deklaracji podatkowych przez firmę Ambit (15 stycznia 2020 r), nie będzie możliwe odstąpienie od naliczenia maksymalnej kwoty, jak i zalogowanie się do systemu w celu wprowadzenia ilości sprowadzonych pojazdów. W tym celu prosimy o logowanie się na stronie http://www.siec.ambit.pl/klient/ , gdzie po podaniu liczby wprowadzonych w 2019 r. pojazdów, będzie można pobrać fakturę. Dane do logowania znajdują się w umowie.
W 2020 roku nastąpi zmiana rozliczeń obowiązku zapewnienia sieci. Do tej pory były to sprawozdania, które do 15 marca należało wysłać do GIOŚ.
Od 1 stycznia 2020 sprawozdania o obowiązku zapewnienia sieci należy składać poprzez system BDO.
Więcej informacji na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/
O ewentualnych zmianach poinformujemy Państwa niezwłocznie.

Pliki do pobrania

Pobierz dokumenty

Informacje:

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo(2018), w związku z tym, że nie wszyscy zdążyli się jeszcze rozliczyć za sieć recyklingu przesunęliśmy ostateczny termin rozliczenia za 2018r do 15 stycznia 2019 !!! Z uwagi na przepisy podatkowe, firmy które nie rozliczą się do 15 stycznia 2019 otrzymają fakturę zgodnie z umową. Przyjęta zostanie do rozliczenia maksymalna liczba pojazdów – 1000. Co po przeliczeniu będzie stanowiło kwotę 1000 zł netto + 50 zł netto opłaty rocznej. Bardzo prosimy o dochowanie terminu !!! Po złożeniu deklaracji podatkowych przez firmę Ambit (15 stycznia 2019 r), nie będzie możliwe odstąpienie od naliczenia maksymalnej kwoty, jak i zalogowania się do systemy w celu wprowadzenia ilości sprowadzonych pojazdów. W tym celu prosimy o logowanie się na stronie http://www.siec.ambit.pl/klient/ , gdzie po podaniu liczby wprowadzonych w 2018 r. pojazdów, będzie można pobrać fakturę. Dane do logowania znajdują się w umowie.

W związku z informacją GIOŚ o rozliczeniu obowiązku zapewnienia sieci za rok 2018 r.,uruchomiliśmy możliowść dla naszych Kotrahentów wygenerowania wypełnionego na podstawie państwa przekazanej informacji dokumentu sprawozdania. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i przycisnąć na środku klawisz oznaczony "SPRAWOZDANIE do GIOS za 2018r." Po sprawdzeniu zgodności danych, wydrukowaniu i podpisaniu, sprawozdanie przesyłamy na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Termin - do 15 marca 2019r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

Komunikat !!!

Przypominamy, że z godnie z art 53 ust 7 pkt 6 ustawy o odpadach, do wniosku o wpis do rejestru BDO dołączacie Państwo kopię umowy zawartej z naszą firmą. Kopia umowy nie musi być uwierzytelniona. "Art. 53 ust.7 pkt 6) w przypadku wprowadzających pojazdy – umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej."

Komunikat!!!

Informujemy, że w dniu 10 maja 2018 r. firma Ambit wystosowała do Sejmu petycję w sprawie opłaty produktowej. Treść w zał.
- Petycja firmy AMBIT

------------------------

Szanowni Państwo,
W związku z sygnałami, jakie docierają do naszej firmy o dodatkowych obowiązkach dla wprowadzających pojazdy na polski rynek, przesyłamy Państwu opis problemu.
Opis problemu.pdf
Prosimy jednocześnie o sprawdzenie w Urzędzie Marszałkowskim jakie jest stanowisko Urzędu w opisanej sprawie. W przypadku niekorzystnej interpretacji sugerujemy przedstawić problem posłom w swoim regionie.
Biura poselskie przyjmują interesantów w każdy poniedziałek.

Uwaga!!!

Obowiązuje od 24 stycznia 2018 r.
Przedsiębiorco pamiętaj, że przed rozpoczęciem działalności, polegającej na wprowadzaniu pojazdów na polski rynek, należy dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa. Wnioski do pobrania ze strony https://www.bdo.mos.gov.pl/web/.
Przedsiębiorcy którzy rozpoczęli działalność przed 24 stycznia 2018 r mają czas na wpis do rejestru do dnia 24 lipca 2018 r. Do wniosku należy dołączyć kopię umów z prowadzącym stacje demontażu.
Więcej informacji na stronach bip Urzędów Marszałkowskich.

W związku z informacją GIOŚ o rozliczeniu obowiązku zapewnienia sieci za rok 2017 r.,uruchomiliśmy możliowść dla naszych Kotrahentów wygenerowania wypełnionego na podstawie państwa przekazanej informacji dokumentu sprawozdania. W tym celu należy zalogować się na swoje konto i przycisnąć na środku klawisz oznaczony "SPRAWOZDANIE do GIOS za 2017r." Po sprawdzeniu zgodności danych, wydrukowaniu i podpisaniu, sprawozdanie przesyłamy na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Termin - do 15 marca 2018r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/pojazdy-wycofane-z-eksploatacji

15 styczeń 2017
Wszystkim wprowadzającym pojazdy, którzy podpisali umowę o zapewnieniu sieci, dziękuję bardzo za sprawne przeprowadzenie rozliczenia za 2017 r. Tylko niespełna 5 % Kontrahentów nie podała liczby wprowadzonych pojazdów i niestety otrzyma fakturę na maksymalną ilość 1000 pojazdów. Ze wszystkimi z Państwa staraliśmy się skontaktować drogą mailową lub telefoniczną, przypominając o terminie rozliczenia. Niestety, nie we wszystkich umowach podano prawidłowe dane kontaktowe, a część Kontrahentów nie odpowiadała na nasze próby kontaktu (nie odbierała telefonu lub nie odpowiadała na maile). Dlatego też w dniu dzisiejszym (15 stycznia 2018 r.) do godziny 24:00 na stronie www.siec.ambit.pl/klient zapominalskim będzie otwarty system do rozliczenia się, po tej godzinie wszystkim firmom, które nie podały ilości wprowadzonych pojazdów, system automatycznie wygeneruje faktury, przyjmując do rozliczenia zgodnie z umową 1000 pojazdów. W przypadku udokumentowanego potwierdzenia przekazania informacji o ilości wprowadzonych pojazdów firma Ambit dokona korekty faktury. Jednocześnie informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy z Ministerstwa Środowiska odpowiedzi na zapytanie w sprawie sprawozdań składanych przez wprowadzających pojazdy na podstawie ustawy o odpadach. Po otrzymaniu odpowiedzi system wygeneruje sprawozdanie, które można będzie pobrać ze strony www.siec.ambit.pl/klient, wydrukować i wysłać w odpowiednie miejsce.
Adam Małyszko
Dyrektor PUHP AMBIT Sp. z o.o.

Jak wypełnić obowiązek zobowiązania sieci ?

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązują przepisy1które zniosły opłatę recyklingową i nałożyły obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów przez przedsiębiorców będących producentem, importerem lub dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdu (wprowadzający pojazd). Nowym obowiązkiem zostały więc objęte podmioty wprowadzające zawodowo pojazdy używane. Wielkość sieci zbierania pojazdów uzależniona jest od liczby pojazdów wprowadzanych w ciągu roku na terytorium kraju. W przypadku wprowadzających nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku – sieć powinna składać się z co najmniej trzech stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, w tym co najmniej jednej stacji demontażu, położonych w różnych miejscowościach na terytorium kraju

Wprowadzający pojazd ma dwie możliwości wywiązania się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku:

 • zapewnić sieć poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów
 • zawrzeć na piśmie umowę z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Jak podpisać umowę?

W plikach do pobrania znajduje się wzór umowy, którą może podpisać każdy przedsiębiorca wprowadzający pojazdy w ilości nie większej niż 1000 pojazdów w ciągu roku. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą na warunkach określonych umową, należy:

 • pobrać wzór umowy ( Umowa PDF)
 • wydrukować w dwóch egzemplarzach
 • wpisać dane swojej firmy
 • czytelnie podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy
 • wysłać dwa egzemplarze na wskazany adres:

  Adres do korespondencji:

  P.U.H.P. Ambit Sp. z o.o.
  ul. Białostocka 27
  16-002 Dobrzyniewo Duże

Uwagi:

 • nie ma możliwości zawarcia umowy drogą elektroniczną
 • prosimy nie wprowadzać daty zawarcia umowy (pole pozostaje puste), datą podpisania umowy będzie data otrzymania korespondencji

Umowa o zapewnienie sieci

Firma Ambit Sp. z o.o. oferuje wprowadzającym nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku, podpisanie umowy o zapewnieniu sieci zbierania pojazdów i włączenie należącej do Spółki Ambit stacji demontażu pojazdów oraz współpracujących ze Spółką punktów zbierania pojazdów do sieci zbierania pojazdów wprowadzającego. Umożliwi to wypełnienie ustawowego obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

Koszty związane z podpisaniem umowy

Ideą, jaka przyświecała naszym działaniom, było stworzenie bezkosztowej sieci zbierania pojazdów.

Jednakże wobec stanowiska Ministerstwa Środowiska z dnia 22.12.2015 r. znak DP-II.024.11.2015.GW w sprawie odpłatności umów o zapewnienie sieci zbierania pojazdów (opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod adresem:
http://www.gios.gov.pl/.../stanowisko_MS_umowy_zapewnienie_sieci.pdf, musieliśmy wprowadzić zapisy dotyczące finansowania kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji w kwocie 1 zł netto od każdego wprowadzonego pojazdu. Konsekwencją stanowiska Ministerstwa o odpłatności umów o zapewnienie sieci jest też konieczność wystawienia faktury VAT z tytułu wykonania umowy – w przypadku naszych umów - najpóźniej do 10 stycznia następnego roku.

Ponadto, z uwagi na konieczność zapewnienia obsługi administracyjno–księgowej sieci wprowadzona została opłata stała za korzystanie z sieci w kwocie 50 zł netto rocznie.

W umowie przewidziana została także opłata maksymalna z tytułu rozliczenia kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, która będzie stosowana tylko wówczas, gdy wprowadzający nie przekaże nam informacji o ilości wprowadzonych pojazdów. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania podyktowana jest regulacjami podatkowymi. Z tytułu wykonania umowy o zapewnienie sieci musimy wystawić fakturę za korzystanie z sieci, a brak informacji o ilości wprowadzonych pojazdów uniemożliwiłby realizację tego obowiązku. Dlatego też w przypadku nieprzekazania nam danych o ilości wprowadzonych pojazdów, faktura będzie wystawiana na maksymalną kwotę 1000 zł netto.

Opłata stała roczna 50 zł netto
1 zł netto za każdy wprowadzony pojazd

Symulacja kosztów: Dla przedsiębiorcy, który w 2019 r. wprowadził 37 pojazdów, całkowity koszt zapewnienia sieci za rok 2019 wyniesie 87 zł netto.

W umowie przewidziana została także opłata maksymalna. W przypadku nieprzekazania firmie Ambit informacji o ilości wprowadzonych pojazdów, zostanie wystawiona faktura na maksymalną kwotę 1000 zł netto. Konieczność zastosowania takiego rozwiązania podyktowana jest regulacjami podatkowymi.

Rozlicznie kosztów wynikających z umowy

Z uwagi na bardzo krótki czas, jakim będziemy dysponowali na wystawienie faktur, w celu usprawnienia  przygotowaliśmy dla Państwa system, który umożliwia szybkie rozliczenie umowy.

Każdy z Państwa otrzymał własny login i hasło. Znajdują się one w umowie o zapewnienie sieci (w przypadku umów zawartych od 2017 r.) lub w umowie wykonawczej (w przypadku umów zawartych przed końcem 2016 r.). Istnieje również możliwość przypomnienia loginu i hasła.

Logowanie Przypomnij dane do logowania

Po wprowadzeniu informacji o liczbie wprowadzonych w danym roku kalendarzowym pojazdów, automatycznie wygenerowana zostanie elektroniczna faktura VAT, którą następnie będzie można wydrukować.

Obowiązek rejestracji

Przedsiębiorca wprowadzający pojazdy (w rozumieniu art. 3 pkt. 14 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) zobowiązany jest przed rozpoczęciem działalności dokonać wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Wnioski do pobrania ze strony https://www.bdo.mos.gov.pl/web/.
.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię umowy/umów o zapewnieniu sieci.

Kim jesteśmy?

Firma Ambit działa od 1992 r. Prowadzimy działalność w zakresie:

 • recyklingu pojazdów,
 • skupu i przerobu złomu
 • handlu częściami samochodowymi
 • handel wyrobami hutniczymi
 • skupu i sprzedaży samochodów używanych i powypadkowych

Na stałe współpracujemy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji działającymi w ramach utworzonego w 2000 roku przez AMBIT systemu ARES. System ARES skupia aktualnie ponad 50 przedsiębiorców z terenu całego kraju, których współpraca oparta jest o stabilne, wspólnie wypracowane zasady. .  Wymieniamy się doświadczeniami na cyklicznych  spotkaniach objętych systemem ARES. Rozpoczęliśmy organizowanie szkoleń o wspólnie ustalanej tematyce. Dbamy o ochronę środowiska i walczymy z przejawami działalności szarej strefy. Poprzez Stowarzyszenie FORS, którego jesteśmy aktywnymi członkami, wychodzimy z inicjatywami do ministerstw, towarzystw ubezpieczeniowych, producentów i importerów samochodów. Podejmujemy wysiłki, aby problemy recyklingu znajdowały właściwe miejsce w tematyce mediów.

Więcej o działalności firmy oraz Stowarzyszenia FORS można się dowiedzieć, odwiedzając naszą stronę www.ambit.pl lub stronę www.fors.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Dyrektor AMBIT Sp. z o.o.
Adam Małyszko

ADRES:

P.U.H.P. Ambit Sp. z o.o.

ul. Jaracza 1
15-186 Białystok

ADRES DO KORESPONDENCJI:

P.U.H.P. Ambit Sp. z o.o.

ul. Białostocka 27
16-002 Dobrzyniewo Duże

Kontakt:
85 67 43 889
siec@ambit.pl

Pytania i odpowiedzi

Zgodnie z umową, do 10 stycznia 2020 r. należy przekazać firmie Ambit informację o ilości pojazdów wprowadzonych w roku 2019 po zalogowaniu na stronie internetowej siec.ambit.pl/klient, gdzie automatycznie wystawiona będzie przez Ambit i udostępniona do pobrania faktura.
W przypadku klientów, którzy podpisali nową, uaktualnioną wersję umowy (od roku 2017 lub pod koniec roku 2016), dane do logowania znajdują się w §3 ust.5 umowy o zapewnienie sieci. Klienci, którzy podpisali umowę o zapewnienie sieci wcześniej, powinni podpisać aneks (umowę wykonawczą) – dane do logowania znajdują się w §1 ust. 3 umowy wykonawczej.
Po kliknięciu w przycisk „przypomnij moje dane do logowania” na stronie internetowej siec.ambit.pl/klient, dane do logowania zostaną automatycznie przesłane na podany w umowie adres mailowy
Komunikat taki oznacza błędnie wpisany login lub hasło. Proszę upewnić się, że w sposób prawidłowy wpisują Państwo dane do logowania – przy wprowadzaniu hasła należy uwzględnić małe i wielkie litery oraz wszystkie znaki (np. =). W przypadku dalszych problemów proszę kliknąć przycisk „przypomnij moje dane do logowania” na stronie logowania, a następnie skopiować hasło i login bezpośrednio z wiadomości mailowej do okna logowania.
Nie, firmie Ambit należy przekazać jedynie informację o ilości wprowadzonych w danym roku pojazdów.
Ilość pojazdów wprowadzonych obejmuje wszystkie pojazdy zakupione w danym roku (bez względu na to, czy zostały następnie sprzedane). O dacie wprowadzenia decyduje data zakupu.
Obowiązek zapewnienia sieci dotyczy jedynie pojazdów kategorii: M1 - pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy N1 - pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t.
Obowiązek przekazania informacji o ilości wprowadzonych pojazdów wynika z umowy o zapewnienie sieci i dotyczy wszystkich kontrahentów, którzy mają podpisaną umowę. W przypadku niewprowadzenia żadnego pojazdu w danym roku, ilość pojazdów będzie wynosiła 0, a automatycznie wygenerowana faktura będzie obejmowała jedynie opłatę stałą roczną 50 zł netto.